Reference

  • Geodetické práce při výstavbě provozní haly č.2 pro Barandov studio a.s.
  • 15 let geodetických prací pro obec Zlatníky – Hodkovice
  • Veškeré geodetické práce pro stavební firmu Rezek spol. s.r.o.
  • Zaměření skládkového hospodářství Spolany Neratovice a.s. (společně s firmou Aquageodet)
  • Vyhotovení geom.plánu pro vypořádání skládkového hospodářství Spolany Neratovice a.s. (společně s firmou Aquageodet)
  • Vyhotovení geom.plánů a zajištění zápisu vodních děl na řece Sázavě do KN pro Povodí Vltavy st.podnik
  • Vyhotovujeme podklady pro projekt vodních děl ve spolupráci s projekční firmou Ing. Václava Kurky